Poděkování za Jarní koncert

Milé zpěvačky, milí zpěváci,
milé instrumentalistky, milí instrumentalisté,
upřímně vám gratuluji k vašemu vystoupení na Jarním koncertě v Týnském chrámu. Haydnovo oratorium Stvoření je velká výzva i pro profesionální ansámbly. Odvedli jste pořádný kus poctivé práce a ze spontánní reakce publika se dá usoudit, že výsledek byl velmi dobrý. Ještě jednou vám všem gratuluji!
Velmi děkuji týmu OKM za skvěle odvedenou organizační práci
a vedení fakulty za podporu tohoto koncertu, ale i dalších uměleckých aktivit KHV.
Panu děkanovi zvlášť děkuji za odborné a poutavé slovo při zahájení koncertu.

Fotografie z koncertu si můžete prohládnout zde.
Těším se na další spolupráci a přeji všem příjemné dny!
doc. Marek Valášek