Konzultační hodiny

pedagogů KHV ve zkouškovém období LS 2022/23 jsou uvedeny v SIS.