Začátek akademického roku 2022/2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

srdečně vás zdravím na začátku nového akademického roku. Velice si přeji, ať si v neklidné době, kterou prožíváme, dokážeme významněji uvědomit pravé lidské hodnoty, mezi kterými je vzdělání jistě na jednom z předních míst. Ke kvalitní profesní přípravě i osobnostnímu růstu směřuje naše hlavní činnost. A proto vám přeji mnoho odvahy a sil k překonávání překážek a mnoho radostných úspěchů. Těším se na setkávání a na spolupráci!

Srdečně doc. MgA. Marek Valášek, Ph.D., vedoucí KHV

V Praze 6. 10. 2022