Poděkování za účast na benefičním koncertu pro Ukrajinu 20. 3. 2022

Jménem vedení PedF UK a katedry HV děkuji všem účinkujícím Collegium paedagogicum, smíšeného sboru PedF UK, za umělecké vystoupení na benefičním koncertě Pomoc Hudbou Ukrajině 20. 3. 2022.

Vybraných 111.000 Kč bylo předáno organizaci Český červený kříž.

doc. MgA. Marek Valášek, Ph.D., vedoucí katedry HV