Poděkování za vánoční koncert v Karolinu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
milé zpěvačky, milí zpěváci,
milé instrumentalistky, milí instrumentalisté,

velice děkuji všem, kdo jste se jakkoli podíleli na vánočním koncertu PedF v Karolinu.
Komornímu sboru, dívčímu sboru 1. ročníku, orchestru a smíšenému sboru Collegium paedagogicum děkuji za noblesní hudební vystoupení a gratuluji k moc hezkému výkonu.
Zvlášť gratuluji všem sólistkám z řad studentů, máte můj velký obdiv.
Velmi děkuji kolegyním Mgr. Janě Veverkové a MgA. Evě Šašinkové za velikou spolupráci při přípravě a zajištění koncertu.

Mé velké poděkování patří vedení fakulty za podporu konání koncertu v této nelehké a nestabilní době a týmu organizačního oddělení, především Bc. Michaele Zelkové a Mgr. Tomáši Bederkovi.

Podle pozitivních reakcí se nám podařilo hudbou potěšit a povzbudit mnoho lidí.

Těším se na další spolupráci!

dr. Marek Valášek

vedoucí KHV