Poděkování za reprezentaci KHV

Milé zpěvačky, milé instrumentalistky, milí zpěváci, milí instrumentalisté,

velice vám děkuji za vzornou reprezentaci katedry HV i Pedagogické fakulty UK při oficiálních oslavách výročí 17. listopadu.

Komorní ženský sbor pod vedením Mgr. Jany Veverkové vystoupil 16. 11. s náročným programem na slavnostním koncertě Festa academica na Žofíně a Collegium paedagogicum, smíšený sbor a orchestr, 17. 11. na slavnostním shromáždění UK ve Velké aule Karolina. Foto a video úvodního ceremoniálu zde.

Velmi oceňuji vaši muzikální a ušlechtilou interpretaci, ale i zodpovědnost, se kterou jste k vystoupením přistoupili, ukázněné a noblesní vystupování.

Děkuji MgA. Evě Šašinkové za pečlivou přípravu orchestrálního repertoáru.

Přeji všem mnoho zdraví a sil a těším se na další spolupráci!

MgA. Marek Valášek, Ph.D.

vedoucí katedry HV

18. 11. 2021