Poděkování za reprezentaci

Jménem vedení PedF UK i katedry HV děkuji členům smíšeného pěveckého sboru Collegium paedagogicum za umělecké vystoupení na slavnostním zasedání UK při příležitosti 674. výročí jejího založení. Na nejvyšší společenské úrovni jste důstojně reprezentovali uměleckou práci naší katedry.

Více info zde

doc. MgA. Marek Valášek, Ph.D. vedoucí KHV