Poděkování za reprezentaci

Jménem vedení Pedagogické fakulty a katedry HV gratuluji členkám Ženského komorního sboru a dívčího sboru 1. ročníku k vystoupení v refektáři Emauzského kláštera 26. 4. 2022. Zvláštní poděkování patří Mgr. Janě Veverkové za precizní přípravu obou těles. Svým vystoupením jste potěšily všechny posluchače a reprezentovaly uměleckou práci KHV.

Přeji vám mnoho dalších úspěchů!

doc. MgA. Marek Valášek, Ph.D.