Umělecké a didaktické kurzy

Kurzy PaedDr. Aleny Tiché, Ph.D. – vhodné pro studenty všech oborů, absolvování kurzu lze uznat k udělení zápočtu z předmětu Umělecké a didaktické kurzy.  

Místo a čas: vždy v R 107 od 18.30 do 21.00
Termín a téma kurzu:
5.12.  Práce s dětmi hudebně a pěvecky zaostávajícími (nezpěváky) – kapacita již naplněna

12.12. Profesní hlasová únava, prevence, náprava (mluvního, případně zpěvního hlasu) – zájemci se přihlásí zápisem na nástěnku vedle R412
19.12. Hlasová výchova a hlasová hygiena učitele  – zájemci se přihlásí zápisem na nástěnku vedle R412