Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Podrobné info zde: https://pedf.cuni.cz/PEDF-1487.html

Uchazeč o přijetí do magisterského studia oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ by měl být připraven na specifikum tohoto studia, orientovaného mimo jiné na výchovy. Při přijímacím řízení uchazeč sice neabsolvuje talentové zkoušky z Hv, Tv, Vv, avšak v případě přijetí by měl počítat s faktem, že tyto disciplíny, vyžadující speciální dovednosti, bude v rámci své profesní přípravy studovat. Bližší informace viz

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=O01308034

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=O01308035

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=O01308036