Učitelství pro MŠ

Modelové testy z hudební výchovy

viz odkaz

 

POPIS TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Hudební výchova max. 15 b.

Pří úvodním rozhovoru komise písemně zaznamená absolvovanou školu uchazeče a jeho dosavadní hudební zkušenosti.  Zkouška se skládá ze tří částí:

Hra na klavír maximálně lze získat 5 bodů
Uchazeč o studium může, ale nemusí zahrát na klavír jednu klavírní skladbu nebo píseň. Komise posoudí kvalitu jeho hry v bodovém rozpětí od 0 do 5 bodů. Uchazeč si může vylepšit bodový zisk tím, že předvede hru na další jeden nebo dva hudební nástroje. Komise může ohodnotit jeho dovednost maximálně dalšími dvěma body navíc.

Zpěv připravené písně – maximálně lze získat 5 bodů
Komise při svém hodnocení přihlíží k náročnosti písně, k jejímu rytmicko intonačnímu provedení a také k výrazu.

Hudebnost – maximálně lze získat 5 bodů
Zkoušející prověří pěveckou reprodukci zahraných tónů, zpěv jednotlivých tónů z dvoj a trojzvuků, rytmické cítění (pravidelné dělení rytmické pulzace na poloviční, třetinové a čtvrtinové hodnoty), hudební paměť melodickou a rytmickou (opakování modelu zpěvem nebo tleskáním) a tvořivé schopnosti (k zadanému rytmicko-melodickému předvětí dotvořit závětí a zmelodizovat a zrytmizovat zadané dětské říkadlo).

více viz odkaz

This page has the following sub pages.