Profesní únava hlasu a možnosti nápravy

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra Hudební výchovy

Vás srdečně zve na hudebně didaktický kurz
PaedDr. Aleny Tiché, Ph.D.

Profesní únava hlasu a možnosti nápravy

20. 2. 2020, 14:00 – 19:00 hod.

PedF UK, Magdalény Rettigové 4 (místnost bude upřesněna v den konání)

V pedagogickém procesu je hlasové a duševní hygieně učitele často věnována malá
pozornost. Tento seminář dává účastníkům možnost poznat individuální příčiny
jejich hlasových obtíží a nabízí způsob, jak je odstranit. Ti, jejichž hlas zatím zvládá
náročné povolání hlasového profesionála, v semináři najdou poučení, jak o hlas pečovat,
aby zůstal plně funkční po dlouhá léta. V semináři budou nabídnuty hry, cvičení a
motivace, které vedou k předcházení a k nápravě hlasové únavy. Jde o prakticky
zaměřený seminář, v němž bude respektován individuální přístup ke každému
účastníku (včetně volby aktivně se zapojit do nabídnutých činností).

Cena semináře je 650,- Kč (po přihlášení obdržíte fakultní číslo účtu k zaslání platby)
Účastníci obdrží Osvědčení PedF UK o účasti. Studenti PedF UK mohou za absolvování kurzu

obdržet kredity (předmět Umělecké a didaktické kurzy).

Seminář má akreditaci MŠMT.

Do kurzů se přihlašujte na: alenaticha@alenaticha.cz