Collegium paedagogicum v Alliance 4EU+

Smíšený pěvecký sbor PedF UK Collegium paedagogicum se ve dnech 11. a 12. 5. 2019 zúčastnil prvního setkání univerzitních

pěveckých sborů Wiosna Chórów na UW v rámci Alliance 4EU+ ve Varšavě. Zpěváci i umělecké vedení sboru se měli možnost setkat s kolegy z ostatních sborů – z Varšavské univerzity, z pařížské Sorbonny i z Univerzity Heidelgerg.

Gratuluji sboru PedF UK k velice reprezentativnímu vystoupení s náročným programem, které se setkalo velmi příznivým ohlasem odborníků.

Velice děkuji UK i PedF, že tento projekt finančně podpořilo.

MgA. Marek Valášek, Ph.D.

vedoucí KHV