Koncerty Alliance 4EU+

Collegium paedagogicum, smíšený pěvecký sbor a orchestr PedF UK, ve spolupráci se souborem Capella

Carolina Univerzity v Heidelbergu v červenci dvakrát provedlo Mozartovo Requiem in d při příležitosti 400. výročí korunovace Fridricha Falckého českým králem. To vše v rámci Alliance 4EU+. Koncert v Heidelbergu se konal 14. 7. v univerzitním kostele sv. Petra, pražské provedení se uskutečnilo 21. 7. v kostele sv. Voršily na Národní třídě. Foto https://www.flickr.com/photos/145636261@N02/sets/72157709823997172/
Upřímně děkuji všem zúčastněným za vzornou reprezentaci Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy na mezinárodní úrovni. Viz https://4euplus.eu/4EU-96.html
Mám radost, že se oba koncerty vydařily, k čemuž vám upřímně gratuluji, a že se nám společnými silami podařilo vytvořit příjemné a inspirativní prostředí pro německé studenty. Děkuji za vaše nasazení a též za spolehlivost při organizaci. Doufám, že i pro vás byl projekt přínosný, těší mě, že vznikla mnohá nová přátelství.
Zvláštní dík patří vedení Pedagogické fakulty za velkou podporu a organizační pomoc, kterou tomuto projektu poskytlo, děkuji všem, kdo iniciativně přiložili ruku k dílu při organizaci, stěhování a plnění dalších úkolů.
Velice děkuji Charlotte Streicherové za centrální koordinaci celé akce.
Těším se na spolupráci v budoucnu a přeji vám příjemné letní dny!
MgA. Marek Valášek, Ph.D.
vedoucí katedry HV