Poděkování za benefiční koncert pro jižní Moravu

Děkuji všem účinkujícím i organizátorům Benefičního koncertu pro jižní Moravu, který se uskutečnil 1. 7. 2021 v budově PedF UK v Celetné ulici. Iniciátorce akce, Kateřině Dvorské, obor HV-Ná, se povedlo ve velmi krátkém čase získat k tomuto krásnému projevu solidarity interprety z řad současných i bývalých studentů KHV PedF a jejich přátele. 

Ve spolupráci s organizací Terap.io se podařilo vybraných 8.500 Kč zdvojnásobit a na pomoc pro Integrovanou střední školu Hodonín zasaženou tornádem odeslat finální částku 17.000 Kč.

Jsme na vás hrdí!

MgA. Marek Valášek, Ph.D., vedoucí KHV