Poděkování za Jarní koncerty

Milí zpěváci a muzikanti, kolegové,
upřímně vám všem gratuluji k úspěšnému Studánkovému a Kyticovému hattriku.
Děkuji za vaše velké nasazení a upřímně obdivuji vaše pěvecké a hráčské dovednosti.
Gratuluji Komornímu ženskému sboru, sólistkám Šárce Stejskalové a Barboře Viktorinové, a dirigentce Janě Veverkové ke krásnému provedení Studánek.
Velký dík a gratulaci vyslovuji i sólistům Kytice, Naděždě Chrobákové, Lucii Hilscherové, Ondřeji Holubovi a Romanu Janálovi.
Mám radost, že jsme mohli tato nelehká díla provést, že jsme mohli zblízka poznat jejich krásu i hloubku, zprostředkovat je posluchačům, připomenout 60. výročí umrtí Bohuslava Martinů a v neposlední řadě reprezentovat uměleckou práci katedry HV PedF UK.

Děkuji vedení fakulty, především děkanovi prof. Michalu Nedělkovi, za velkou podporu, kterou poskytuje kulturním projektům, i oddělení PR, pod vedením Tamary Ďuračkové, za organizační a propagační práci.
Děkuji i tajemnicím smíšeného sboru PedF, Charlotte Streicherové a Rozálii Palovové za velikou organizační spolupráci. Dík patří i všem, kdo ochotně přiložili ruku k dílu.

Přeji vám všem mnoho dalších úspěchů a těším se na další spolupráci!
Marek Valášek