Distanční výuka od 14. 10. 2020

Vážení kolegové, milí studenti,

rozhodnutím vlády ČR a následně rektora UK přechází od 14. 10. 2020 výuka na PedF UK plně na distanční formu. Toto rozhodnutí se týká i individuálních konzultací. Rovněž není možno cvičit na hudební nástroje v učebnách KHV.

Plné znění a aktualizace jsou na webu PedF.

Všechny žádám o důsledné dodržování těchto nařízení a zároveň o vstřícnou spolupráci při vzájemné komunikaci. Věřím, že se nám společnými silami podaří překonat toto nestandardní období bez snížení kvality studia, protože na té nám všem opravdu záleží.

Přeji nám mnoho zdraví a naděje v lepší časy, ale i mnoho sil statečně žít aktuální okamžik!

Srdečně

Marek Valášek, vedoucí KHV