Od 25. 11. 2020

V souvislosti s uvolňováním hygienických opatření a rozhodnutím děkana PedF je od 25. 11. 2020 možno na základě platného potvrzení cvičit v učebnách KHV na hudební nástroje při dodržení všech stanovených podmínek.

MgA. Marek Valášek, Ph.D.

vedoucí KHV