Od 4. 1. 2021

Vážení kolegové, milí studenti, přeji vám radostný a přínosný rok!

Rozhodnutím vlády ČR a následně rektora UK a děkana PedF přechází od 4. 1. 2021 výuka opět plně na distanční formu. Toto rozhodnutí se týká i individuálních konzultací. Rovněž není možno cvičit na hudební nástroje v učebnách KHV.

Všechny žádám o důsledné dodržování těchto nařízení a zároveň o vstřícnou spolupráci při vzájemné komunikaci.

Přeji nám mnoho zdraví a naděje v lepší časy, a i nadále mnoho sil statečně žít aktuální okamžik!

Srdečně

Marek Valášek, vedoucí KHV