Poděkování za koncerty k 17. listopadu 2019

Milí zpěváci a instrumentalisté,

jménem vedení Pedagogické fakulty i jménem svým všem upřímně gratuluji ke všem vystoupením k 17. listopadu.
Komorní ženský sbor pod vedením sbormistryně Jany Veverkové vystoupil 11. 11. na Zahajovacím koncertě festivalu vysokoškolských sborů Festa academica v Senátu České republiky a 17. 11. při pietním aktu u Hlávkových kolejí, v Žitné ulici a na Albertově.
Collegium paedagogicum, smíšený pěvecký sbor a komorní orchestr KHV, účinkoval 17. 11. v Karolinu na slavnostním koncertě Karlovy univerzity.
Odvedli jste obrovský kus práce! Koncerty měly velkou noblesu i muzikantský náboj, kterých si vždy velmi cením.
Děkuji vám, že jsme mohli společnými silami reprezentovat Pedagogickou fakultu v nejlepším světle na nejvyšší společenské úrovni!
Zvlášť děkuji instrumentálním sólistům, Kateřině Dvorské (klavír) a Václavu Pelouchovi (housle).
Velice děkuji kolegyni Evě Šašinkové za přípravu smyčcového orchestru
a tajemnici sboru Charlotte Streicherové za pečlivou organizační práci.
Přeji všem mnoho sil a nadšení do další spolupráce, na kterou se již teď těším!
MgA. Marek Valášek, Ph.D.
vedoucí KHV