Poděkování za Vánoční koncert 12. 12. 2019

Milí zpěváci a instrumentalisté, vážení kolegové,
upřímně vám všem gratuluji k Vánočnímu koncertu 12. 12. v Karolinu. Podle superlativních ohlasů se nám společnými silami podařilo připravit posluchačům krásný večer. Určitě jste vnímali spontánní reakce publika a viděli mnoho rozzářených tváří. Doufám, že jste si koncert i vy hezky prožili.

Gratuluji členkám Komorního ženského sboru, instrumentálním sólistům a sbormistryni Janě Veverkové k hezké úvodní části koncertu.
Gratuluji oběma sólistům, Šárce Stejskalové i Václavu Maškovi, recitátorovi Ondřeji Hynešovi.
Děkuji kolegyni MgA. Evě Šašinkové za přípravu smyčcového orchestru.
Velice děkuji tajemnici sboru, Charlotte Streicherové za obětavou a pečlivou organizační práci a za záskok na generální zkoušce.
Děkuji vedení fakulty, děkanovi prof. Michalu Nedělkovi za velikou podporu, kterou koncertům ansámblů KHV dává, dík patří i PR oddělení, panu Tomáši Bederkovi a paní Tamaře Ďuračkové, dále vedoucí knihovny PhDr. Zuzaně Formanové za zakoupení licence na noty. V neposlední řadě děkuji všem kolegům z katedry HV, protože všemi předměty formují váš hudební rozvoj a každý svým dílem přispívá k vašemu profesnímu růstu.
Tyto silné umělecké zážitky zůstávají už nesmazatelně v srdcích nás všech a velice si přeji, abyste je dokázali zužitkovat ve vaší umělecko-pedagogické praxi, a tak šířili dobré jméno Pedagogické fakulty.
Přeji všem radostné prožití vánočních svátků v kruhu svých blízkých a do nadcházejícího roku 2020 mnoho spokojenosti a osobních i profesních úspěchů!
Těším se na další spolupráci.
Srdečně Marek Valášek