Poděkování za vystoupení v Karolinu

Poděkování za vystoupení v Karolinu

Milí zpěváci,

děkuji vám za spolupráci při hudebním doprovodu slavnostního zasedání UK 5. dubna ve Velké aule Karolina a moc vám gratuluji. Zpívali jste velice dobře! Oceňuji i vaše hezké vystupování při této společensky významné akci. Jsem na vás hrdý! Společně jsme reprezentovali naši fakultu a odbornou práci katedry HV na celouniverzitní úrovni. Děkuji všem výpomocím v mužském sboru, oběma klavíristkám, Anetě Surkové a Veronice Pudlovské, za doprovod České písně, i oběma tajemnicím sboru, Charlotte Streicherové a Rozálii Palovové, za vzornou organizaci.
Těším se na další spolupráci!
Marek Valášek

Hledání sbormistra

Smíšený pěvecký sbor Bojan, působící ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, hledá nového sbormistra. Sbor zkouší pravidelně v Brandýse nad Labem v pondělí. Zpívá jak literaturu a capella, tak s doprovodem klavíru nebo varhan. Přibližně dvakrát do roka spolupracuje s místním komorním orchestrem Far musica (Vánoce, Svatováclavské slavnosti apod.). Dosavadní sbormistr Vojtěch Vančura vede sbor od roku 1988, tedy 30 let. Případní zájemci o tuto činnost, kontaktujte nejlépe přímo jeho, a to buď na adresevancura.vojtech@volny.cz, nebo na telefonech 604 935 013 a 32690 2274.