Poděkování za koncert v Emauzích.

 

 

Jménem všech členů katedry hudební výchovy děkuji sbormistryni paní Janě Veverkové za přípravu jarního koncertu, který se konal 16. května 2018 v refektáři Emauzského kláštera.

Děkuji všem účinkujícím – Komornímu ženskému sboru, Ženskému sboru studentek 1. ročníku, sólistkám, hostujícím sólistům a instrumentalistkám za nastudování krásného a náročného repertoáru (Z. Lukáš, L. Janáček), za umělecký výkon, vynikající reprezentaci katedry hudební výchovy a za celoroční zodpovědný přístup ke studiu, jehož výsledkem bylo krásné a inspirativní koncertní vystoupení.

 

doc.Jana Palkovská

vedoucí katedry hudební výchovy